HMS / KS

Vår HMS-filosofi beskriver de generelle, overordnede retningslinjer for vårt arbeid - og inneholder en klarforpliktelse til å oppfylle alle relevante lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet,

og til å drive kontinuerlig forbedring med hensyn til produktkvalitet og HMS.

 

 

·         NS-EN ISO 14001:2015 Miljøstyring

 

 

Vår kvalitetspolitikk:

A/S Regulator skal levere tjenester og produkter til avtalt tid og som er i samsvar med kundens spesifikasjoner, forventninger og behov. Dette krever at vi setter kundene i fokus.

 

·         NS-ISO 9001  :2015 Kvalitetsstyring

·         Samt eget kapittel for sveising basert på NS-EN-ISO 3834-2

 

For produksjon av deler til oljeindustrien:

 

·         Kvalifiser i Achilles kvalifikasjonsordning

 

 

Sertifiseringer:

 

•Løfte- og transportutstyr til Nordsjøen:

Godkjent av DNV 2.7-1.

 

• Trykktanker til skip i rustfritt stål:

Godkjent av Lloyds.

 

• Rustfrie trykktanker til turbindivisjonen i Fiat:

Godkjent av italienske kjelekontroll ISPESL.

 

For produksjon av trykkbelastede deler:

Godkjent av DBE.

 

sertifiseringer

Løfte- og transportutstyr til Nordsjøen:

Godkjent av DNV 2.7-1.

Trykktanker til skip i rustfritt stål:

Godkjent av Lloyds.

Rustfri trykktanker til turbindivisjon i Fiat:

Godkjent av italienske kjelekontroll ISPESL.